Học sinh được tự chọn ngoại ngữ bất kỳ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

.

  • Nhiều điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội năm học 2019 – 2020
  • Công bố môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội
  • Không còn cộng điểm học nghề phổ thông trong tuyển sinh vào lớp 10
  • Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 có gì mới?
  • Hà Nội “chốt” phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Tùy theo điều kiện và khả năng, học sinh lựa chọn ngoại ngữ dự thi để có thể đạt điểm cao nhất, không bắt buộc phải đăng ký môn ngoại ngữ mà học sinh được học ở cấp trung học cơ sở. 

Ví dụ, ở cấp trung học cơ sở học sinh được học tiếng Anh, nhưng lại học thêm tiếng Pháp, các em có thể đăng ký ngoại ngữ thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là tiếng Pháp. 

Tuy nhiên, với những trường hợp học sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp tiếng Đức (hệ 2 năm và hệ 7 năm) thì môn ngoại ngữ đăng ký thi bắt buộc phải là tiếng Đức. 

Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng hình thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Để tham gia dự tuyển, học sinh phải làm ba bài thi bắt buộc gồmToán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn thứ 4 là Lịch sử. 

H.Thanh
Nguồn: cand.com.vn