Thu hồi sản phẩm Sữa rửa mặt đặc biệt Lenka vì kém chất lượng

.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành văn bản số 17475/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với sản phẩm Sữa rửa mặt đặc biệt Lenka. Lý do bị thu hồi là do mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Sữa rửa mặt đặc biệt Lenka do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma sản xuất. Sản phẩm thu hồi này có số lô: LENS010518; ngày sản xuất: 10/5/2018; hạn dùng: 10/5/2021; Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 000756/13/CBMP-HCM.

Sửa rửa mặt Lenka
Thu hồi sản phẩm Sửa rửa mặt Lenka vì kém chất lượng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đúng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2018.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định. Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt vi ohamj theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10/2018.

Ngọc An

Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn