Đi học về qua đường vắng, nữ sinh bị xâm hại tình dục

.
Nguồn: giaoduc.net.vn