Nhiều gia đình trở thành con nợ, bần cùng không lối thoát

.
Nguồn: giaoduc.net.vn