PVN và Công ty Dầu khí Quốc gia Malaysia kí ký thỏa thuận khung

.
Nguồn: giaoduc.net.vn